Nằm mộng thấy dòng sông là điềm báo gì?

Nằm mộng thấy dòng sông là điềm báo gì?